Gobierno Vasco

Cuadro de texto: 1. HIRUHILEKOA
1er TRIMESTRE

HAUSPOA TAILERRAK DBH  1

TALLERES DE HAUSPOA 1º ESO


  

2018-2019

Ikasturtea

XAKEA

AJEDREZ

LABORATEGIKO PRAKTIKAK

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

BIZIKLETA EZAGUTZEN

CONOCE TU BICICLETA

BIDELAGUNA

Descripción:

Deskribapena:

Ikasleek xakean jolasten ikasiko dute, xakean aritzeak logika eta konzentratzeko gaitasuna sustatzen duelako.

Se enseñará a los alumnos y alumnas a jugar al ajedrez, porque la práctica del ajedrez estimula la lógica y la capacidad de concentración.

Bere ezagutza zientifikoa sakondu nahi duten ikasleei zuzenduta dagoen ekintza da.

 

Actividad dirigida a alumnos y alumnas que desean ampliar su conocimiento científico.

Bizikletaren mantentze-lanen oinarriak eta zirkulazio-arauak ikastea izango du helburu.

 

El objetivo será aprender los principios básicos del mantenimiento de la bicicleta y conocer las normas de circulación.

Oinarrizko gaitasunak eta lan-ohiturak landuko dira. Zailtasunak dituen ikaslegoari zuzenduta dago.

 

Se trabajarán las competencias básicas y los hábitos de trabajo. Está dirigido al alumnado con dificultades.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Ordutegia:

Horario:

Asteartea: 17:00-18:00

Martes: 17:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

 

Asteartea: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Astearte eta osteguna: 16:00-18:00

Martes y jueves: 16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gehienez: 12 ikasle

Máximo: 12 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

El departamento de Orientación decidirá qué alumnos participan.

 

2018-2019

Ikasturtea

LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

Descripción:

Deskribapena:

Estudio asistido por profesorado.

Irakaslegoak zuzendutako ikasketa tailerra.

Estudio asistido por un alumno/a de Bachillerato.

Batxilergoko ikasle batek zuzendutako ikasketa tailerra.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena/ lunes: 16:00-18:00

Asteartea/martes: 16:00-18:00

Asteazkena/miércoles: 16:30-18:00

Asteartea/ jueves: 16: 30-18:00

 

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

HAUSPOA TAILERRAK DBH  2

TALLERES DE HAUSPOA 2º ESO

Cuadro de texto: 1. HIRUHILEKOA
1er TRIMESTRE

 

2018-2019

Ikasturtea

XAKEA

AJEDREZ

GRAFITI

GRAFITI

LABORATEGIKO PRAKTIKAK

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

BIZIKLETA EZAGUTZEN

CONOCE TU BICICLETA

Descripción:

Deskribapena:

Ikasleek xakean jolasten ikasiko dute, xakean aritzeak logika eta konzentratzeko gaitasuna sustatzen duelako.

Se enseñará a los alumnos y alumnas a jugar al ajedrez, porque la práctica del ajedrez estimula la lógica y la capacidad de concentración.

Ikasleek grafiti bat sortu eta margotuko dute ikastetxean.

 

Los alumnos crearán y pintarán un grafiti en el instituto.

Bere ezagutza zientifikoa sakondu nahi duten ikasleei zuzenduta dagoen ekintza da.

 

Actividad dirigida a alumnos y alumnas que desean ampliar su conocimiento científico.

Bizikletaren mantentze-lanen oinarriak eta zirkulazio-arauak ikastea izango du helburu.

 

El objetivo será aprender los principios básicos del mantenimiento de la bicicleta y conocer las normas de circulación.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 8 saio.

8 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

Ordutegia:

Horario:

Asteartea: 17:00-18:00

Martes: 17:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Asteartea: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

 

Asteartea: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gehienez: 12 ikasle

Máximo: 12 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle/Mín.: 8 alumnos

Gehienez: 15 ikasle/Máx.:15 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

 

2018-2019

Ikasturtea

LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

Descripción:

Deskribapena:

Estudio asistido por profesorado.

Irakaslegoak zuzendutako ikasketa tailerra.

Estudio asistido por un alumno/a de Bachillerato.

Batxilergoko ikasle batek zuzendutako ikasketa tailerra.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena/ lunes: 16:00-18:00

Asteartea/martes: 16:00-18:00

Asteazkena/miércoles: 16:30-18:00

Asteartea/ jueves: 16: 30-18:00

 

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

 

 

2018-2019

Ikasturtea

MATEMATIKA

MATEMÁTICAS

EUSKARA ETA LITERATURA

INGELESA

INGLÉS

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Descripción:

Deskribapena:

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Datak:

Fechas:

Urriak/ Octubre:

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

 

Urriak/ Octubre:

 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Azaroak/ Noviembre:

 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Urtarrilak/ Enero:

7, 14, 21, 28.

Urtarrilak/ Enero:

8, 15, 22, 29.

Otsailak/ Febrero:

4, 5.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

16:00-17:00

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

17:00-18:00

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

16:00-17:00 edo /o 17:00-18:00

Astelehena

Lunes

16:00-18:00

Asteartea

Martes

16:00-18:00

Asteartea

Martes

16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

 

 

 

 

HAUSPOA TAILERRAK DBH  3

TALLERES DE HAUSPOA 3º ESO

Cuadro de texto: 1. HIRUHILEKOA
1er TRIMESTRE

 

2018-2019

Ikasturtea

XAKEA

AJEDREZ

GRAFITI

GRAFITI

LABORATEGIKO PRAKTIKAK

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

BIZIKLETA EZAGUTZEN

CONOCE TU BICICLETA

Descripción:

Deskribapena:

Ikasleek xakean jolasten ikasiko dute, xakean aritzeak logika eta konzentratzeko gaitasuna sustatzen duelako.

Se enseñará a los alumnos y alumnas a jugar al ajedrez, porque la práctica del ajedrez estimula la lógica y la capacidad de concentración.

Ikasleek grafiti bat sortu eta margotuko dute ikastetxean.

 

Los alumnos crearán y pintarán un grafiti en el instituto.

Bere ezagutza zientifikoa sakondu nahi duten ikasleei zuzenduta dagoen ekintza da.

 

Actividad dirigida a alumnos y alumnas que desean ampliar su conocimiento científico.

Bizikletaren mantentze-lanen oinarriak eta zirkulazio-arauak ikastea izango du helburu.

 

El objetivo será aprender los principios básicos del mantenimiento de la bicicleta y conocer las normas de circulación.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 8 saio.

8 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

Ordutegia:

Horario:

Asteartea: 17:00-18:00

Martes: 17:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Asteartea: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

 

Asteartea: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gehienez: 12 ikasle

Máximo: 12 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle/Mín.: 8 alumnos

Gehienez: 15 ikasle/Máx.:15 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

 

2018-2019

Ikasturtea

LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

Descripción:

Deskribapena:

Estudio asistido por profesorado.

Irakaslegoak zuzendutako ikasketa tailerra.

Estudio asistido por un alumno/a de Bachillerato.

Batxilergoko ikasle batek zuzendutako ikasketa tailerra.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena/ lunes: 16:00-18:00

Asteartea/martes: 16:00-18:00

Asteazkena/miércoles: 16:30-18:00

Asteartea/ jueves: 16: 30-18:00

 

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

 

 

2018-2019

Ikasturtea

MATEMATIKA

MATEMÁTICAS

INGELESA

INGLÉS

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Descripción:

Deskribapena:

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Datak:

Fechas:

Urriak/ Octubre:

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

 

Azaroak/ Noviembre:

 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Otsailak/ Febrero:

4,5.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

16:00-17:00

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

17:00-18:00

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUSPOA TAILERRAK DBH  4

TALLERES DE HAUSPOA 4º ESO

Cuadro de texto: 1. HIRUHILEKOA
1er TRIMESTRE

 

2018-2019

Ikasturtea

XAKEA

AJEDREZ

GRAFITI

GRAFITI

LABORATEGIKO PRAKTIKAK

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

BIZIKLETA EZAGUTZEN

CONOCE TU BICICLETA

Descripción:

Deskribapena:

Ikasleek xakean jolasten ikasiko dute, xakean aritzeak logika eta konzentratzeko gaitasuna sustatzen duelako.

Se enseñará a los alumnos y alumnas a jugar al ajedrez, porque la práctica del ajedrez estimula la lógica y la capacidad de concentración.

Ikasleek grafiti bat sortu eta margotuko dute ikastetxean.

 

Los alumnos crearán y pintarán un grafiti en el instituto.

Bere ezagutza zientifikoa sakondu nahi duten ikasleei zuzenduta dagoen ekintza da.

 

Actividad dirigida a alumnos y alumnas que desean ampliar su conocimiento científico.

Bizikletaren mantentze-lanen oinarriak eta zirkulazio-arauak ikastea izango du helburu.

 

El objetivo será aprender los principios básicos del mantenimiento de la bicicleta y conocer las normas de circulación.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 8 saio.

8 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

Ordutegia:

Horario:

Asteartea: 17:00-18:00

Martes: 17:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Asteartea: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

 

Asteartea: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gehienez: 12 ikasle

Máximo: 12 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle/Mín.: 8 alumnos

Gehienez: 15 ikasle/Máx.:15 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

 

2018-2019

Ikasturtea

LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

Descripción:

Deskribapena:

Estudio asistido por profesorado.

Irakaslegoak zuzendutako ikasketa tailerra.

Estudio asistido por un alumno/a de Bachillerato.

Batxilergoko ikasle batek zuzendutako ikasketa tailerra.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena/ lunes: 16:00-18:00

Asteartea/martes: 16:00-18:00

Asteazkena/miércoles: 16:30-18:00

Asteartea/ jueves: 16: 30-18:00

 

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

Ez da aurretik izena eman behar.

La asistencia es libre, no es necesario apuntarse con antelación.

 

 

2018-2019

Ikasturtea

MATEMATIKA

MATEMÁTICAS

EUSKARA ETA LITERATURA

INGELESA

INGLÉS

Descripción:

Deskribapena:

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Gainditugabeko ikasgaiaren azterketaren prestakuntza.

 

Preparación del examen de recuperación de la asignatura pendiente.

 

Datak:

Fechas:

Urriak/ Octubre:

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

 

Urriak/ Octubre:

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Azaroak/ Noviembre:

 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Ordutegia:

Horario:

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

17:00-18:00

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

16:00-17:00

 

Astelehena eta asteartea.

Lunes y martes.

16:00-17:00

 

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

Gutxienez: 6 ikasle.

Mínimo: 6 alumnos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATXILERGOA

BACHILLERATO

 

2018-2019

Ikasturtea

XAKEA

AJEDREZ

GRAFITI

GRAFITI

LABORATEGIKO PRAKTIKAK

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

BIZIKLETA EZAGUTZEN

CONOCE TU BICICLETA

Descripción:

Deskribapena:

Ikasleek xakean jolasten ikasiko dute, xakean aritzeak logika eta konzentratzeko gaitasuna sustatzen duelako.

Se enseñará a los alumnos y alumnas a jugar al ajedrez, porque la práctica del ajedrez estimula la lógica y la capacidad de concentración.

Ikasleek grafiti bat sortu eta margotuko dute ikastetxean.

 

Los alumnos crearán y pintarán un grafiti en el instituto.

Bere ezagutza zientifikoa sakondu nahi duten ikasleei zuzenduta dagoen ekintza da.

 

Actividad dirigida a alumnos y alumnas que desean ampliar su conocimiento científico.

Bizikletaren mantentze-lanen oinarriak eta zirkulazio-arauak ikastea izango du helburu.

 

El objetivo será aprender los principios básicos del mantenimiento de la bicicleta y conocer las normas de circulación.

Datak:

Fechas:

Urritik maiatza arte.

De octubre a mayo.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 8 saio.

8 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

1. hiruhilekoa

1er trimestre

 

Bi orduko 3 saio.

3 sesiones de dos horas.

Ordutegia:

Horario:

Asteartea: 17:00-18:00

Martes: 17:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Asteartea: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Astelehena: 16:00-18:00

Lunes: 16:00-18:00

 

Asteartea: 16:00-18:00

Martes: 16:00-18:00

Ikasle kopurua:

Nº de alumnos/as:

Gehienez: 12 ikasle

Máximo: 12 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle/Mín.: 8 alumnos

Gehienez: 15 ikasle/Máx.:15 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

Gutxienez: 8 ikasle

Mínimo: 8 alumnos

 

 

 

         

         

      

 

HAUSPOA PARA IMPRIMIR